Preview Mode Links will not work in preview mode

Helsepodden er en podcast for deg som ønsker å forstå hva helse-Norge er i dag, men også hva helse-Norge kan bli i fremtiden. Podcasten ble startet for å spre og akselerere ideer og forslag om forbedringer til det beste for pasienter, pårørende, ansatte og ledere.

I episodene undersøker Andreas Segrov og Johnny Advocaat-Vedvik hvordan en god helse- og omsorgstjeneste kan bli enda bedre. Dette gjør de omtrent hver tredje uke sammen med en gjest som kan og vil forbedre helse-Norge.

Les mer og få tilgang til alle episodene på facebook eller helsepodden.com.

Dec 27, 2017

Helsepodden møter Ingeborg Senneset, forfatter av den bestselgende boken "Anorektisk". Ingeborg snakker om det å dykke ned i dagboknotater fra sykdomsperioden, hvorfor det er problematisk å behandle spiseforstyrrelser når vilje og motivasjon er en avgjørende for å faktisk få behandling og hvordan hun ønsker at...


Dec 7, 2017

Helsepodden møter forsker, "spetspatient" og pasientaktivist Sara Riggare. Sara snakker om hvorfor pasienter må være forsiktige når de formidler sin kunnskap, hvorfor dagens helsetjeneste fungerer dårlig for brukere og pasienter med langvarig sykdom og hvordan helsetjenesten kan dyrke frem pasientinnovasjon. Hun...


Nov 5, 2017

Helsepodden møter Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet. Bjørn snakker om hvor lang tid det bør ta før ny forskning implementeres, hvorfor helsepersonell bør lære seg å si unnskyld på en god måte og hva Helsedirektoratet ønsker å være for norske helsearbeidere. Han innleder med å snakke om at...


Oct 12, 2017

Helsepodden møter Thomas Anglero, innovasjonsdirektør i IBM Norge. Thomas snakker om hvordan Watson og kunstig intelligens kan redde liv, om hvordan tekno-frykten gradvis forsvinner og hva helseledere kan gjøre for å skape en innovasjonskultur. Han innleder med å snakke om drømmer han hadde som liten gutt,...


Sep 25, 2017

Helsepodden møter Christer Mjåset, president i Yngre Legers Forening og visepresident i Den norske lægeforeningen, til en samtale om feilbarlighet, glavalag i sykehus og en norsk tillitsreform. Han snakker om opplevelser som har preget han som kirurg og kommer med flere oppfordringer til helseminister...